Contact verkoop:+43 50 423

Overeenkomst

Wij gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op "Alles accepteren" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies en met ons privacybeleid.

Noodzakelijke cookies
Prestatiecookies (incl. US-provider)

Privacybeleid voor de website sproof.io

Bijgewerkt op 2024-02-08

Dit privacybeleid is alleen relevant voor onze website sproof.io. Het privacybeleid voor onze webapplicatie sproof sign vindt u hier .

1. inleiding

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Bijgevolg behandelen wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming, rechtmatige verwerking en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna "DSG") en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG"). Uit de volgende informatie kunt u opmaken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website ( www.sproof.io ) (hierna "website") gebruikt. Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.sproof.io . De webapplicatie sign.sproof.io is technisch gescheiden en er vindt geen geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de pagina's plaats.

2. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

sproof GmbH (hierna "sproof") is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

sproof GmbH Urstein Süd 19/2 A-5412 Puch bei Hallein privacy@sproof.io

3. gegevensverwerking

Bij het verlenen van onze diensten, in het bijzonder onze website en de aanbiedingen die op onze website beschikbaar worden gesteld, verwerken wij persoonsgegevens van gebruikers van onze website en van gebruikers die gebruik maken van ons online aanbod. De specifieke gegevensverwerkingen worden hieronder weergegeven:

3.1 Gegevensverwerking websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden automatisch verwerkt wanneer u onze website bezoekt:

 • Loggegevens;
 • IP-adres;
 • Type en versie van uw webbrowser;
 • Gegevens over uw eindapparaat (apparaat-ID);
 • Datum en tijd waarop u onze website of subpagina's bezoekt;
 • Website van waaruit u onze website bezoekt (referrer URL).

De verwerking dient om u te voorzien van de aanbiedingen op onze website, om de veiligheid van de gebruikte IT-infrastructuur te waarborgen, om marketing en analyses voor reclamedoeleinden uit te voeren en om informatief gebruik van onze website mogelijk te maken. De loggegevens worden over het algemeen 30 dagen bewaard. In het geval van een veiligheidsincident worden de gegevens opgeslagen totdat het incident is opgelost. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang is om onze website gebruiksvriendelijk te maken en voortdurend te verbeteren, om u de inhoud te bieden waartoe u toegang hebt, om de veiligheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen (met name om ons tegen aanvallen te verdedigen, storingen op te sporen, te elimineren en te documenteren) en om de verleende cookie-toestemmingen te beheren. Het verstrekken van uw gegevens is niet verplicht; zonder het verstrekken van uw gegevens is het voor ons echter niet mogelijk om u te voorzien van de inhoud waartoe u toegang hebt. Meer informatie over cookies vindt u onder punt 3.6.

3.2 Contactverzoek voor gegevensverwerking

Het is mogelijk om rechtstreeks per e-mail contact met ons op te nemen. Bij deze vorm van contact verwerken wij alleen de gegevens die u ons in de e-mail verstrekt. Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, kunt u uw naam en e-mailadres invoeren, evenals andere persoonlijke gegevens (afhankelijk van uw invoer). De gegevens worden doorgegeven aan onze IT-serviceprovider (Atlassian. Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney NSW 2000, Australië), die in een derde land is gevestigd. De basis voor de gegevensverwerking met Atlassian zijn de zogenaamde Standaard Contractuele Clausules (SKC) volgens art. 46 lid 2 en 3 GDPR, die gebaseerd zijn op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de SCC die Atlassian gebruikt, vindt u op: Atlassian Trust Security Articles . Het doel van de verwerking is om u in staat te stellen rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze website of per e-mail. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens alleen voor verdere communicatie met u. De persoonsgegevens worden op geen enkele andere manier verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR en de verwerking voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Ons legitieme belang is om onze website gebruiksvriendelijk te maken, om u in staat te stellen op eenvoudige en transparante wijze contact met ons op te nemen en om ervoor te zorgen dat wij op uw verzoeken reageren.

3.3 Gegevensverwerking voor het beheer van sollicitaties

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert:

 • Naamgegevens;
 • Adresgegevens;
 • contactgegevens;
 • andere gegevens van sollicitanten.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden. De gegevensverwerking dient om de sollicitatieprocedure af te handelen en om u bij de relevante autoriteiten te registreren als u aangenomen wordt. Wij verwerken de persoonlijke gegevens over het algemeen voor een periode van 6 maanden nadat de sollicitatieprocedure is voltooid. Verwerking na deze periode vindt alleen plaats als u toestemming geeft om de gegevens te bewaren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vervulling van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6 (1) (b) AVG en de vervulling van wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6 (1) (c) AVG. In het geval van het bijhouden van gegevens is de verwerking gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming voor het bijhouden van gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@sproof.io. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden door ons verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Na herroeping worden deze gegevens onherroepelijk door ons verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat alle verwerkingen die tot de herroeping hebben plaatsgevonden, rechtmatig blijven. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk om de aanvraag te verwerken.

3.4 Verwerking van nieuwsbriefgegevens

 • Naamgegevens;
 • e-mailadres.

De gegevens worden doorgegeven aan onze IT-dienstverlener (verwerker), die in de EU gevestigd is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Wij gebruiken een dubbele opt-in procedure voor onze nieuwsbriefregistratie. U voert uw naam en e-mailadres in op onze website en ontvangt een bevestigingse-mail om uw registratie te herbevestigen. Dit is om te voorkomen dat onbevoegde derden misbruik maken van uw e-mailadres. U kunt uw inschrijving voor de nieuwsbrief te allen tijde annuleren door een e-mail te sturen naar privacy@sproof.io. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief staat. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden door ons verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Zodra u uw toestemming intrekt, zullen wij deze gegevens onherroepelijk verwijderen. Wij willen u er echter op wijzen dat alle verwerkingen die tot de herroeping hebben plaatsgevonden, rechtmatig blijven. Het verstrekken van uw gegevens is niet verplicht; zonder het verstrekken van uw gegevens is het voor ons echter niet mogelijk om u een nieuwsbrief te sturen.

3.5 Gegevensverwerking social media plugins

Wij hebben geen social media plugins of social media buttons op onze website geïntegreerd.

3.6 Cookies voor gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies op onze website om onze diensten aan te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Voor een beter gebruik is het voordelig als cookies tijdelijk worden opgeslagen, daarom wordt u om toestemming gevraagd wanneer u de website voor het eerst bezoekt. U bent echter niet verplicht om deze toestemming te geven en kunt de website ook zonder toestemming gebruiken, zij het onder bepaalde omstandigheden met beperkingen. Cookies waarvoor geen toestemming nodig is (zogenaamde strikt noodzakelijke cookies), die tot doel hebben de overdracht van een bericht via een elektronisch communicatienetwerk mogelijk te maken, evenals cookies die absoluut noodzakelijk zijn om onze diensten te leveren, worden door ons ook zonder uw toestemming verwerkt.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. Wij willen u er echter op wijzen dat alle verwerkingen/transmissies die tot de herroeping hebben plaatsgevonden, rechtmatig blijven.

3.7 Gegevensverwerking eTracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u toestemming geeft, worden cookies gebruikt om statistische dekkingsanalyses van deze website mogelijk te maken, het succes van onze online marketingmaatregelen te meten en testprocedures uit te voeren, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De door etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. etracker is in dit opzicht onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en heeft het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming gekregen.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van Art. 6 Para. 1 lit. f (rechtmatig belang) van de Duitse verordening gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in termen van de AVG (rechtmatig belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaats.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking door op de onderstaande knop te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier .

3.8 Gegevensverwerking SalesViewer® technologie:

Op deze website wordt de SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van legitieme belangen van de websitebeheerder (Art. 6 para.1 lit.f GDPR).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (bekend als hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De gegevens die als onderdeel van Salesviewer worden opgeslagen, worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze koppeling salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

4 Google Tag Manager

Als gevolg van het Data Privacy Framework, dat op 10.07.2023 van kracht werd, is het momenteel weer toegestaan in de EU om bepaalde tracking/analytics- en marketingtools uit de VS te gebruiken (waaronder Google Tag Manager).

Het Privacy Shield 2.0 heeft dus een venster voor marketing heropend dat we niet onbenut willen laten. Wij gebruiken Google Tags om ons aanbod nog beter en individueler op uw wensen te kunnen afstemmen. Natuurlijk houden we de ontwikkeling van de regelgeving voor gegevensbescherming tussen de EU en de VS voortdurend in de gaten en passen we de gebruikte cookies dienovereenkomstig aan.

5 Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, plaats.

6 Uw rechten als betrokkene

Wij willen u ook wijzen op de volgende rechten waar u als betrokkene recht op heeft:

 • Recht op toegang door de verwerkingsverantwoordelijke tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met Artikel 15 AVG.
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met Artikel 16 AVG
 • Recht op wissen conform Artikel 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Artikel 18 AVG
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Artikel 20 AVG
 • Recht op bezwaar tegen verwerking conform Artikel 21 AVG
 • Recht om toestemming in te trekken conform Artikel 7 (3) AVG

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Oostenrijk de gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd in Wenen). In dit verband verwijzen wij u naar de website van de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming op dsb.gv.at . U kunt echter ook rechtstreeks contact met ons opnemen met klachten op het volgende e-mailadres: privacy@sproof.io.

7. status

Het kan nodig zijn om dit privacybeleid bij te werken vanwege technische ontwikkelingen en nieuwe wettelijke vereisten. Wij zullen u hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Waarom sproof sign?De hoogste beveiliging en compliance in combinatie met een "alles-in-één" functionaliteit maken sproof sign tot het beste Europese alternatief op de markt voor e-handtekeningplatforms. 100% ontwikkeld en gehost in Europa.
sproof sign is de hoogst gewaardeerde leverancier in de categorie e-handtekeningen op het onafhankelijke evaluatieplatform OMR Reviews voor Q3 en Q4 2023, evenals Q1 2024.