Vertrieb kontaktieren:+43 50 423

Overeenkomst

Wij gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op "Alles accepteren" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies en met ons privacybeleid.

Noodzakelijke cookies
Prestatiecookies

Privacy

Bijgewerkt op 2023-07-20

1. Inleiding

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Bijgevolg behandelen wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming, rechtmatige verwerking en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna "DSG") en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG"). Uit de volgende informatie kunt u opmaken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website ( www.sproof.io ) (hierna "website") gebruikt. Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.sproof.io . De webapplicatie sign.sproof.io is technisch gescheiden en er vindt geen geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de pagina's plaats.

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.

sproof GmbH (hierna "sproof") is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

sproof GmbH Urstein Süd 19/2 A-5412 Puch bei Hallein privacy@sproof.io

3. Gegevensverwerking

Bij het verlenen van onze diensten, in het bijzonder onze website en de aanbiedingen die op onze website beschikbaar zijn, verwerken wij persoonsgegevens van gebruikers van onze website en van gebruikers die gebruik maken van ons online aanbod. De specifieke gegevensverwerkingen worden hieronder weergegeven:

3.1 Gegevensverwerking websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden automatisch verwerkt wanneer u onze website bezoekt:

 • Loggegevens;
 • IP-adres;
 • Type en versie van uw webbrowser;
 • Gegevens over uw eindapparaat (apparaat-ID);
 • Datum en tijd van uw bezoek aan onze website of subpagina's;
 • Website vanwaar u onze website hebt bezocht (referrer URL). De verwerking wordt gebruikt om u te voorzien van de aanbiedingen op onze website, om de veiligheid van de gebruikte IT-infrastructuur te garanderen, om marketing en analyses voor reclamedoeleinden uit te voeren en om informatief gebruik van onze website mogelijk te maken. De loggegevens worden over het algemeen 30 dagen bewaard. In het geval van een gebeurtenis die relevant is voor de veiligheid, worden de gegevens opgeslagen totdat de gebeurtenis is opgelost. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is ons legitieme belang conform Artikel 6 lid 1 lit f GDPR. Ons legitieme belang is om onze website op een gebruiksvriendelijke manier te ontwerpen en voortdurend te verbeteren, om u de inhoud te bieden die u hebt geopend, om de veiligheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen (met name met het oog op de verdediging tegen aanvallen, het opsporen, elimineren en documenteren van storingen) en om de verleende cookie-toestemmingen te beheren. Het verstrekken van uw gegevens is niet verplicht; zonder het verstrekken van uw gegevens is het voor ons echter niet mogelijk om u te voorzien van de inhoud die u hebt geopend. Meer informatie over cookies vindt u onder punt 3.6.

3.2 Contactverzoek voor gegevensverwerking

Het is mogelijk om rechtstreeks per e-mail contact met ons op te nemen. Bij deze vorm van contact verwerken wij alleen de gegevens die u ons in de e-mail verstrekt. Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, kunt u uw naam en e-mailadres invoeren, evenals andere persoonlijke gegevens (afhankelijk van uw invoer). De gegevens worden doorgegeven aan onze IT-serviceprovider (Atlassian. Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney NSW 2000, Australië), die in een derde land is gevestigd. De basis voor de gegevensverwerking met Atlassian zijn de zogenaamde Standaard Contractuele Clausules (SKC) volgens art. 46 lid 2 en 3 GDPR, die gebaseerd zijn op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de SCC die Atlassian gebruikt, vindt u op: Atlassian Trust Security Articles . Het doel van de verwerking is om u in staat te stellen rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze website of per e-mail. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens alleen voor verdere communicatie met u. De persoonsgegevens worden op geen enkele andere manier verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR en de verwerking voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Ons legitieme belang is om onze website gebruiksvriendelijk te maken, om u in staat te stellen op eenvoudige en transparante wijze contact met ons op te nemen en om ervoor te zorgen dat wij op uw verzoeken reageren.

3.3 Gegevensverwerking beheer sollicitanten

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer u bij ons solliciteert:

 • Naamgegevens;
 • adresgegevens
 • contactgegevens;
 • andere gegevens van sollicitanten. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. De gegevensverwerking wordt gebruikt om de sollicitatieprocedure af te handelen en om ons bij de relevante autoriteiten te registreren als er een aanwerving plaatsvindt. Persoonsgegevens worden over het algemeen door ons verwerkt voor een periode van 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Verwerking na deze periode vindt alleen plaats als u toestemming geeft voor het bijhouden van de gegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de uitvoering van wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR. In het geval van het bijhouden van gegevens is de verwerking gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming conform Artikel 6 (1) (a) van de GDPR. U kunt uw toestemming voor het bijhouden van gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@sproof.io. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Na herroeping worden deze gegevens onherroepelijk door ons verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat alle verwerkingen die tot de herroeping hebben plaatsgevonden, rechtmatig blijven. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk om de sollicitatie te verwerken.

3.4 Gegevensverwerking nieuwsbrief

 • Naamgegevens;
 • E-mailadres. De gegevens worden doorgegeven aan onze IT-dienstverlener (orderverwerker), die in de EU gevestigd is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a GDPR. Wij gebruiken een dubbele opt-in procedure voor onze nieuwsbriefregistratie. U voert uw naam en e-mailadres in op onze website en ontvangt een bevestigingse-mail om de registratie te herbevestigen. Dit is om te voorkomen dat onbevoegde derden misbruik maken van uw e-mailadres. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde annuleren door een e-mail te sturen naar privacy@sproof.io. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief door in elke nieuwsbrief op de koppeling te klikken. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden door ons verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Na herroeping worden deze gegevens onherroepelijk door ons verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat alle verwerkingen die tot de herroeping plaatsvinden, rechtmatig blijven. Het verstrekken van uw gegevens is niet verplicht; zonder het verstrekken van uw gegevens is het voor ons echter niet mogelijk om u een nieuwsbrief te sturen.

3.5 Gegevensverwerking social media plugins

Wij hebben geen social media plugins of social media buttons op onze website geïntegreerd.

3.6 Cookies voor gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies op onze website om onze diensten aan te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Voor een beter gebruik is het voordelig als cookies tijdelijk worden opgeslagen, daarom wordt u om toestemming gevraagd wanneer u de website voor het eerst bezoekt. U bent echter niet verplicht om deze toestemming te geven en u kunt de website ook zonder toestemming gebruiken, zij het onder bepaalde omstandigheden op beperkte wijze. Toestemmingsvrije cookies (zogenaamde onvoorwaardelijke cookies), waarvan het doel is om de uitvoering van de verzending van een bericht via een elektronisch communicatienetwerk mogelijk te maken, evenals cookies die absoluut noodzakelijk zijn om onze diensten te leveren, worden door ons ook zonder uw toestemming verwerkt. Er moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

Toestemmingsvrije cookiesencookies waarvoor toestemmingvereist is Toestemmingsvrije cookies zijn de cookies die wij nodig hebben om de toepassingen en functies überhaupt te kunnen leveren (zogenaamde operationeel noodzakelijke cookies). Deze cookies worden over het algemeen alleen opgeslagen totdat u uw browser sluit. Alle andere cookies zijn cookies waarvoor uw toestemming nodig is.

Cookiesvan eerste en derde partijen Cookies van eerste partijen zijn cookies die door ons of door onze gecontracteerde verwerkers worden ingesteld en opgehaald. Cookies van derden zijn cookies die door andere beheerders worden ingesteld en opgehaald. Daarom moet hier een onderscheid worden gemaakt naar de herkomst van een cookie.

Sessiecookies en permanente cookiesSessiecookies zijn cookies die automatisch worden verwijderd wanneer u de browser sluit en permanente cookies zijn cookies die op uw computer/eindapparaat opgeslagen blijven gedurende een bepaalde periode nadat u de browser hebt gesloten. Wij gebruiken alleen cookies waarvoor uw toestemming nodig is als u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan op onze cookiemelding (cookiebanner). De cookiebanner wordt weergegeven wanneer u onze website oproept, waar u de gewenste cookies kunt selecteren en toestemming kunt geven voor de verwerking ervan. De volgende cookies worden op onze website gebruikt:

*phoptinoutphc**sproof GmbH Dit cookie slaat uw toestemming op voor ph_phc* Het vervalt na één week Optioneel

ph_phc* sproof GmbH Deze cookie registreert prestatiegegevens en bezoekersgedrag op de website. Verloopt na één jaar. Optioneel

etcoidsproof GmbH Gebruikersherkenning met eTracker Optioneel

etoiv2sproof GmbH Gebruikt voor een mogelijke opt-in, als gegevensverwerking door eTracker alleen mag plaatsvinden na toestemming. Optioneel

isSdEnabled sproof GmbH Detectie via eTracker of de scroldiepte voor de bezoeker wordt gemeten. Optioneel

etallowcookiessproof GmbH Geeft aan dat etracker cookies mag plaatsen. Worden bij herroeping verwijderd. Optioneel

__clnds sproof GmbH Ingesteld bij het boeken van een afspraak via meet.sproof.io. Noodzakelijk

__Secure-next-auth.callback.url sproof GmbH Instellen wanneer u een afspraak boekt via meet.sproof.io. Vereist

__Secure-next-auth.csrf-token sproof GmbH Instellen wanneer u een afspraak boekt via meet.sproof.io. Vereist

gclausproof GmbH Voor het opslaan en bijhouden van Google Conversies. Optioneel

U kunt de aan ons gegeven toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen. Wij willen u er echter op wijzen dat alle verwerkingen/overdrachten die tot de herroeping zijn uitgevoerd, rechtmatig blijven.

3.7 Gegevensverwerking eTracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u toestemming geeft, worden cookies gebruikt om statistische dekkingsanalyses van deze website mogelijk te maken, het succes van onze online marketingmaatregelen te meten en testprocedures uit te voeren, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De door etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. etracker is in dit opzicht onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en heeft het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming gekregen.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van Art. 6 Para. 1 lit. f (rechtmatig belang) van de Duitse verordening gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in termen van de AVG (rechtmatig belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaats.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking door op de onderstaande knop te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier .

3.8 Gegevensverwerking SalesViewer® technologie:

Op deze website wordt de SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van legitieme belangen van de websitebeheerder (Art. 6 para.1 lit.f GDPR).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (bekend als hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De gegevens die als onderdeel van Salesviewer worden opgeslagen, worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze koppeling salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

4. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, waaronder profilering.

5. Uw rechten als betrokkene

Wij willen u ook wijzen op de volgende rechten waar u als betrokkene recht op heeft:

 • Recht op toegang door de verwerkingsverantwoordelijke tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben conform Artikel 15 AVG.
 • Recht op rectificatie conform Artikel 16 AVG.
 • Recht op wissen conform Artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking conform Artikel 18 AVG.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Artikel 20 AVG
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking conform Artikel 21 AVG
 • Recht om toestemming in te trekken conform Artikel 7(3) AVG.

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Oostenrijk de gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd in Wenen). In dit verband verwijzen wij naar de website van de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming, die toegankelijk is via de link dsb.gv.at . U kunt echter ook rechtstreeks contact met ons opnemen met klachten op het e-mailadres privacy@sproof.io.

6. Status

Een update van dit privacybeleid kan nodig zijn vanwege technische ontwikkelingen en nieuwe wettelijke vereisten. Wij zullen u hierover vooraf informeren.

Waarom sproof sign?De hoogste beveiliging en compliance in combinatie met een "alles-in-één" functionaliteit maken sproof sign tot het beste Europese alternatief op de markt voor e-handtekeningplatforms. 100% ontwikkeld en gehost in Europa.
sproof sign is de hoogst gewaardeerde leverancier in de categorie e-handtekeningen op het onafhankelijke evaluatieplatform OMR Reviews voor Q3 en Q4 2023, evenals Q1 2024.