Contact verkoop:+43 50 423

Overeenkomst

Wij gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op "Alles accepteren" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies en met ons privacybeleid.

Noodzakelijke cookies
Prestatiecookies (incl. US-provider)

Algemene voorwaarden (AGB)

Bijgewerkt op 2023-12-07

1 Inleiding / Toepassingsgebied

 1. De volgende Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen sproof GmbH, FN 520262 t, Urstein Süd 19/2, 5412 Puch bei Hallein, Oostenrijk (hierna "sproof" genoemd), en zijn respectieve contractuele partners (hierna "gebruikers" genoemd). Contractuele partners van sproof zijn uitsluitend ondernemers in de zin van artikel 1 van het Oostenrijks Wetboek van Koophandel (UGB).
 2. sproof biedt een platform voor het ondertekenen van digitale documenten. De door sproof aangeboden diensten stellen gebruikers in staat om documenten te ondertekenen of andere personen uit te nodigen om een document te ondertekenen of om gegevens te tijdstempelen en hashes van documenten te registreren.

1 Inleiding / Toepassingsgebied

 1. De volgende Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen sproof GmbH, FN 520262 t, Urstein Süd 19/2, 5412 Puch bei Hallein, Oostenrijk (hierna "sproof" genoemd), en zijn respectieve contractuele partners (hierna "gebruikers" genoemd). Contractuele partners van sproof zijn uitsluitend ondernemers in de zin van artikel 1 van het Oostenrijks Wetboek van Koophandel (UGB).
 2. sproof biedt een platform voor het ondertekenen van digitale documenten. De door sproof aangeboden diensten stellen gebruikers in staat om documenten te ondertekenen of andere personen uit te nodigen om een document te ondertekenen of om gegevens te tijdstempelen en hashes van documenten te registreren.

1 Inleiding / Toepassingsgebied

 1. De volgende Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen sproof GmbH, FN 520262 t, Urstein Süd 19/2, 5412 Puch bei Hallein, Oostenrijk (hierna "sproof" genoemd), en zijn respectieve contractuele partners (hierna "gebruikers" genoemd). Contractuele partners van sproof zijn uitsluitend ondernemers in de zin van artikel 1 van het Oostenrijks Wetboek van Koophandel (UGB).
 2. sproof biedt een platform voor het ondertekenen van digitale documenten. De door sproof aangeboden diensten stellen gebruikers in staat om documenten te ondertekenen of andere personen uit te nodigen om een document te ondertekenen of om gegevens te tijdstempelen en hashes van documenten te registreren.

2 Definities

De termen die in deze AV worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

sproof sign: staat voor een service voor het aanmaken van geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen en voor het in kaart brengen van handtekeningworkflows. Documenten kunnen alleen worden ondertekend of door meerdere personen die kunnen worden uitgenodigd om te ondertekenen.

Gekwalificeerde elektronische handtekening: verwijst naar een elektronische handtekening die wettelijk gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden uitgegeven door een sproof partner; identificatie vindt plaats via het telefoonnummer en een officieel ID-document van de betreffende gebruiker als onderdeel van een video-identificatieprocedure.

2 Definities

De termen die in deze AV worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

sproof sign: staat voor een service voor het aanmaken van geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen en voor het in kaart brengen van handtekeningworkflows. Documenten kunnen alleen worden ondertekend of door meerdere personen die kunnen worden uitgenodigd om te ondertekenen.

Gekwalificeerde elektronische handtekening: verwijst naar een elektronische handtekening die wettelijk gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden uitgegeven door een sproof partner; identificatie vindt plaats via het telefoonnummer en een officieel ID-document van de betreffende gebruiker als onderdeel van een video-identificatieprocedure.

2 Definities

De termen die in deze AV worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

sproof sign: staat voor een service voor het maken van geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen en voor het in kaart brengen van handtekeningworkflows. Documenten kunnen alleen worden ondertekend of door meerdere personen die kunnen worden uitgenodigd om te ondertekenen.

Gekwalificeerde elektronische handtekening: verwijst naar een elektronische handtekening die wettelijk gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden uitgegeven door een sproof partner; identificatie vindt plaats via het telefoonnummer en een officieel ID-document van de betreffende gebruiker als onderdeel van een video-identificatieprocedure.

3. registratie

 1. De gebruiker heeft het recht om zich gratis bij sproof te registreren door de relevante gegevens in te voeren. De registratie bij sproof is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten en functies in de zin van deze AV.
 2. sproof informeert de gebruiker of de registratie succesvol is of niet. sproof kan de registratie van een gebruiker naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen weigeren.
 3. Door zich te registreren kan de gebruiker zijn account beheren door pakketten te kopen en/of te annuleren en de bijbehorende functies te gebruiken.

3. registratie

 1. De gebruiker heeft het recht om zich gratis bij sproof te registreren door de relevante gegevens in te voeren. De registratie bij sproof is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten en functies in de zin van deze AV.
 2. sproof zal de gebruiker informeren of de registratie succesvol is of niet. sproof kan de registratie van een gebruiker naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen weigeren.
 3. Door zich te registreren kan de gebruiker zijn account beheren door pakketten te kopen en/of te annuleren en de bijbehorende functies te gebruiken.

3. registratie

 1. De gebruiker heeft het recht om zich gratis bij sproof te registreren door de relevante gegevens in te voeren. De registratie bij sproof is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten en functies in de zin van deze AV.
 2. sproof zal de gebruiker informeren of de registratie succesvol is of niet. sproof kan de registratie van een gebruiker naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen weigeren.
 3. Door zich te registreren kan de gebruiker zijn account beheren door pakketten te kopen en/of te annuleren en de bijbehorende functies te gebruiken.

4. sproof sign

sproof sign is verkrijgbaar in de volgende 3 variantena) Variant 1: Freemium zonder registratieb) Variant 2: Freemium met registratiec) Variant 3: Premium

4. sproof sign

sproof sign is verkrijgbaar in de volgende 3 variantena) Variant 1: Freemium zonder registratieb) Variant 2: Freemium met registratiec) Variant 3: Premium

4. sproof sign

sproof sign is verkrijgbaar in de volgende 3 variantena) Variant 1: Freemium zonder registratieb) Variant 2: Freemium met registratiec) Variant 3: Premium

5 Vergoedingen en betalingsmodaliteiten

 1. De gebruiker kan kiezen uit de volgende tarieven op basis van vergoedingen:a) Maandelijkse tarievenb) Jaarlijkse tarievenc) Individuele vergoedingen voor extra gebruikersd) Individuele vergoedingen voor extra handtekeningene) Individuele vergoedingen voor het gebruik van de API

 2. 3Verder informatie over deze tarieven en vergoedingen vindt u onder Prijzen & Plannen . sproof behoudt zich het recht voor om deze tarieven en vergoedingen te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

 3. 4Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de vergoeding plus bijkomende vordering waardevast is. Als maatstaf voor de berekening van de waardevastheid dient de consumentenprijsindex die het Oostenrijkse Bureau voor de Statistiek maandelijks publiceert of een index die deze index vervangt. Het indexcijfer dat berekend wordt voor de maand waarin de overeenkomst wordt afgesloten, dient als referentiewaarde voor deze overeenkomst. Als het helemaal niet meer mogelijk is om een indexberekening te gebruiken, dan wordt de waardevastheidsvergoeding (inclusief nevenvordering) berekend volgens dezelfde principes die het laatst voor de indexberekening gebruikt werden. Op- of neerwaartse schommelingen in het indexcijfer van maximaal 2% worden niet in aanmerking genomen. Deze marge wordt bij elke opwaartse of neerwaartse overschrijding opnieuw berekend, waarbij het eerste indexcijfer buiten de toepasselijke marge altijd de basis vormt voor zowel de herbepaling van het schadebedrag als voor de berekening van de nieuwe marge. Alle wijzigingspercentages moeten tot op één decimaal nauwkeurig worden berekend.

 4. 5Alle vergoedingen zijn nettovergoedingen. Eventuele belastingen, heffingen en vergoedingen worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

 5. 6De beschikbare betalingsmethoden voor de gebruiker zijn creditcard en factuur. Het premiumpakket of de premiumservice wordt geactiveerd na ontvangst van de betaling.

 6. 7Verrekening met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten.

5 Vergoedingen en betalingsmodaliteiten

 1. De gebruiker kan kiezen uit de volgende tarieven op basis van vergoedingen:a) Maandelijkse tarievenb) Jaarlijkse tarievenc) Individuele vergoedingen voor extra gebruikersd) Individuele vergoedingen voor extra handtekeningene) Individuele vergoedingen voor het gebruik van de API

 2. 3Verder informatie over deze tarieven en vergoedingen vindt u onder Prijzen & Plannen . sproof behoudt zich het recht voor om deze tarieven en vergoedingen te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

 3. 4Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de vergoeding plus bijkomende vordering waardevast is. Als maatstaf voor de berekening van de waardevastheid dient de consumentenprijsindex die het Oostenrijkse Bureau voor de Statistiek maandelijks publiceert of een index die deze index vervangt. Het indexcijfer dat berekend wordt voor de maand waarin de overeenkomst wordt afgesloten, dient als referentiewaarde voor deze overeenkomst. Als het helemaal niet meer mogelijk is om een indexberekening te gebruiken, dan wordt de waardevastheidsvergoeding (inclusief nevenvordering) berekend volgens dezelfde principes die het laatst voor de indexberekening gebruikt werden. Op- of neerwaartse schommelingen in het indexcijfer van maximaal 2% worden niet in aanmerking genomen. Deze marge wordt bij elke opwaartse of neerwaartse overschrijding opnieuw berekend, waarbij het eerste indexcijfer buiten de toepasselijke marge altijd de basis vormt voor zowel de herbepaling van het schadebedrag als voor de berekening van de nieuwe marge. Alle wijzigingspercentages moeten tot op één decimaal nauwkeurig worden berekend.

 4. 5Alle vergoedingen zijn nettovergoedingen. Eventuele belastingen, heffingen en vergoedingen worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

 5. 6De beschikbare betalingsmethoden voor de gebruiker zijn creditcard en factuur. Het premiumpakket of de premiumservice wordt geactiveerd na ontvangst van de betaling.

 6. 7Verrekening met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten.

5 Vergoedingen en betalingsmodaliteiten

 1. De gebruiker kan kiezen uit de volgende tarieven op basis van vergoedingen:a) Maandelijkse tarievenb) Jaarlijkse tarievenc) Individuele vergoedingen voor extra gebruikersd) Individuele vergoedingen voor extra handtekeningene) Individuele vergoedingen voor het gebruik van de API

 2. 3Verder informatie over deze tarieven en vergoedingen vindt u onder Prijzen & Plannen . sproof behoudt zich het recht voor om deze tarieven en vergoedingen te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

 3. 4Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de vergoeding plus bijkomende vordering waardevast is. Als maatstaf voor de berekening van de waardevastheid dient de consumentenprijsindex die het Oostenrijkse Bureau voor de Statistiek maandelijks publiceert of een index die deze index vervangt. Het indexcijfer dat berekend wordt voor de maand waarin de overeenkomst wordt afgesloten, dient als referentiewaarde voor deze overeenkomst. Als het helemaal niet meer mogelijk is om een indexberekening te gebruiken, dan wordt de waardevastheidsvergoeding (inclusief nevenvordering) berekend volgens dezelfde principes die het laatst voor de indexberekening gebruikt werden. Op- of neerwaartse schommelingen in het indexcijfer van maximaal 2% worden niet in aanmerking genomen. Deze marge wordt bij elke opwaartse of neerwaartse overschrijding opnieuw berekend, waarbij het eerste indexcijfer buiten de toepasselijke marge altijd de basis vormt voor zowel de herbepaling van het schadebedrag als voor de berekening van de nieuwe marge. Alle wijzigingspercentages moeten tot op één decimaal nauwkeurig worden berekend.

 4. 5Alle vergoedingen zijn nettovergoedingen. Eventuele belastingen, heffingen en vergoedingen worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

 5. 6De beschikbare betalingsmethoden voor de gebruiker zijn creditcard en factuur. Het premiumpakket of de premiumservice wordt geactiveerd na ontvangst van de betaling.

 6. 7Verrekening met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten.

6. toegangsgegevens

 1. De gebruiker is verplicht alle nodige maatregelen te nemen om alle toegangsgegevens (in het bijzonder gebruikersnaam, wachtwoord) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden en deze geheim te houden. Als de gebruiker misbruik van de toegangsgegevens ontdekt of zelfs maar vermoedt, is de gebruiker verplicht om sproof onmiddellijk op de hoogte te stellen. Elke actie die via het klantenaccount wordt ondernomen, wordt aan de gebruiker toegeschreven totdat het misbruik wordt gemeld.
 2. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor elk gebruik van zijn klantenaccount door derden dat door de gebruiker wordt veroorzaakt. In het bijzonder is de gebruiker aansprakelijk voor het gebruik door derden als de gebruiker het ongeoorloofde gebruik van zijn klantenaccount mogelijk heeft gemaakt, zelfs als dit slechts uit onachtzaamheid gebeurde.

6. toegangsgegevens

 1. De gebruiker is verplicht alle nodige maatregelen te nemen om alle toegangsgegevens (in het bijzonder gebruikersnaam, wachtwoord) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden en deze geheim te houden. Als de gebruiker misbruik van de toegangsgegevens ontdekt of zelfs maar vermoedt, is de gebruiker verplicht om sproof onmiddellijk op de hoogte te stellen. Elke actie die via het klantenaccount wordt ondernomen, wordt aan de gebruiker toegeschreven totdat het misbruik wordt gemeld.
 2. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor elk gebruik van zijn klantenaccount door derden dat door de gebruiker wordt veroorzaakt. In het bijzonder is de gebruiker aansprakelijk voor het gebruik door derden als de gebruiker het ongeoorloofde gebruik van zijn klantenaccount mogelijk heeft gemaakt, zelfs als dit slechts uit onachtzaamheid gebeurde.

6. toegangsgegevens

 1. De gebruiker is verplicht alle nodige maatregelen te nemen om alle toegangsgegevens (in het bijzonder gebruikersnaam, wachtwoord) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden en deze geheim te houden. Als de gebruiker misbruik van de toegangsgegevens ontdekt of zelfs maar vermoedt, is de gebruiker verplicht om sproof onmiddellijk op de hoogte te stellen. Elke actie die via het klantenaccount wordt ondernomen, wordt aan de gebruiker toegeschreven totdat het misbruik wordt gemeld.
 2. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor elk gebruik van zijn klantenaccount door derden dat door de gebruiker wordt veroorzaakt. In het bijzonder is de gebruiker aansprakelijk voor het gebruik door derden als de gebruiker het ongeoorloofde gebruik van zijn klantenaccount mogelijk heeft gemaakt, zelfs als dit slechts uit onachtzaamheid gebeurde.

7 Termijn en beëindiging

 1. De contracttermijnen komen overeen met de geselecteerde tarieven. Aan het einde van een maand of jaar wordt het contract met nog een maand/jaar verlengd, tenzij het voor het einde van de betreffende maand/jaar schriftelijk wordt opgezegd. Opzegging dient per e-mail of via het betreffende gebruikersaccount te geschieden.
 2. sproof heeft het recht om een contract te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, met betrekking tot het gehele contract of afzonderlijke delen ervan, als er een goede reden is. Een gegronde reden bestaat in het bijzonder indiena**)** de gebruiker officiële voorschriften of de bepalingen van deze AV schendt; ofb**)** de gebruiker handelingen verricht of heeft verricht die schadelijk zijn voor sproof; in het bijzonder indien de gebruiker overeenkomsten heeft gesloten met andere bedrijven die schadelijk zijn voor sproof, in strijd zijn met de goede zeden of het concurrentiebeginsel.
 3. Een voortijdige beëindiging van de contractuele relatie door de gebruiker is daarbuiten niet mogelijk.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de contractuele relatie in de zin van dit punt, is sproof niet verplicht om eventueel aan de gebruiker betaalde voorschotten terug te betalen.

7 Termijn en beëindiging

 1. De contracttermijnen komen overeen met de geselecteerde tarieven. Aan het einde van een maand of jaar wordt het contract met nog een maand/jaar verlengd, tenzij het voor het einde van de betreffende maand/jaar schriftelijk wordt opgezegd. Opzegging dient per e-mail of via het betreffende gebruikersaccount te geschieden.
 2. sproof heeft het recht om een contract te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, met betrekking tot het gehele contract of afzonderlijke delen ervan, als er een goede reden is. Een gegronde reden bestaat in het bijzonder indiena**)** de gebruiker officiële voorschriften of de bepalingen van deze AV schendt; ofb**)** de gebruiker handelingen verricht of heeft verricht die schadelijk zijn voor sproof; in het bijzonder indien de gebruiker overeenkomsten heeft gesloten met andere bedrijven die schadelijk zijn voor sproof, in strijd zijn met de goede zeden of het concurrentiebeginsel.
 3. Een voortijdige beëindiging van de contractuele relatie door de gebruiker is daarbuiten niet mogelijk.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de contractuele relatie in de zin van dit punt, is sproof niet verplicht om eventueel aan de gebruiker betaalde voorschotten terug te betalen.

7 Termijn en beëindiging

 1. De contracttermijnen komen overeen met de geselecteerde tarieven. Aan het einde van een maand of jaar wordt het contract met nog een maand/jaar verlengd, tenzij het voor het einde van de betreffende maand/jaar schriftelijk wordt opgezegd. Opzegging dient per e-mail of via het betreffende gebruikersaccount te geschieden.
 2. sproof heeft het recht om een contract te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, met betrekking tot het gehele contract of afzonderlijke delen ervan, als er een goede reden is. Een gegronde reden bestaat in het bijzonder indiena**)** de gebruiker officiële voorschriften of de bepalingen van deze AV schendt; ofb**)** de gebruiker handelingen verricht of heeft verricht die schadelijk zijn voor sproof; in het bijzonder indien de gebruiker overeenkomsten heeft gesloten met andere bedrijven die schadelijk zijn voor sproof, in strijd zijn met de goede zeden of het concurrentiebeginsel.
 3. Een voortijdige beëindiging van de contractuele relatie door de gebruiker is daarbuiten niet mogelijk.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de contractuele relatie in de zin van dit punt, is sproof niet verplicht om eventueel aan de gebruiker betaalde voorschotten terug te betalen.

8 Garantie en aansprakelijkheid

 1. sproof garandeert de goede werking van het platform onder de normale omstandigheden. § 377 UGB is niet van toepassing.
 2. sproof is alleen aansprakelijk voor schadeclaims die te wijten zijn aan opzettelijk of grof nalatig gedrag. Aansprakelijkheid voor eenvoudige grove en lichte nalatigheid evenals vergoeding van gevolgschade en financieel verlies, in het bijzonder schade door een technische storing evenals schade door storingen veroorzaakt door overmacht en schade door aanspraken van derden, zijn uitgesloten.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens en documenten; sproof is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of documenten.
 4. sproof is niet aansprakelijk voor de correcte invoer van gegevens; in het bijzonder aanvaardt sproof geen aansprakelijkheid voor de juistheid van door gebruikers ingevoerde e-mailadressen waarnaar documenten worden verzonden.
 5. Als een bank-, robo-, auto- of video-identificatieprocedure voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen mislukt door de schuld van de persoon die zich identificeert, is alleen de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.
 6. De bewijslast met betrekking tot garantieclaims of schadeclaims ligt bij de gebruiker. § 924 2e zin ABGB is niet van toepassing.

8 Garantie en aansprakelijkheid

 1. sproof garandeert de goede werking van het platform onder de normale omstandigheden. § 377 UGB is niet van toepassing.
 2. sproof is alleen aansprakelijk voor schadeclaims die te wijten zijn aan opzettelijk of grof nalatig gedrag. Aansprakelijkheid voor eenvoudige grove en lichte nalatigheid evenals vergoeding van gevolgschade en financieel verlies, in het bijzonder schade door een technische storing evenals schade door storingen veroorzaakt door overmacht en schade door aanspraken van derden, zijn uitgesloten.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens en documenten; sproof is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of documenten.
 4. sproof is niet aansprakelijk voor de correcte invoer van gegevens; in het bijzonder aanvaardt sproof geen aansprakelijkheid voor de juistheid van door gebruikers ingevoerde e-mailadressen waarnaar documenten worden verzonden.
 5. Als een bank-, robo-, auto- of video-identificatieprocedure voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen mislukt door de schuld van de persoon die zich identificeert, is alleen de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.
 6. De bewijslast met betrekking tot garantieclaims of schadeclaims ligt bij de gebruiker. § 924 2e zin ABGB is niet van toepassing.

8 Garantie en aansprakelijkheid

 1. sproof garandeert de goede werking van het platform onder de normale omstandigheden. § 377 UGB is niet van toepassing.
 2. sproof is alleen aansprakelijk voor schadeclaims die te wijten zijn aan opzettelijk of grof nalatig gedrag. Aansprakelijkheid voor eenvoudige grove en lichte nalatigheid evenals vergoeding van gevolgschade en financieel verlies, in het bijzonder schade door een technische storing evenals schade door storingen veroorzaakt door overmacht en schade door aanspraken van derden, zijn uitgesloten.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens en documenten; sproof is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of documenten.
 4. sproof is niet aansprakelijk voor de correcte invoer van gegevens; in het bijzonder aanvaardt sproof geen aansprakelijkheid voor de juistheid van door gebruikers ingevoerde e-mailadressen waarnaar documenten worden verzonden.
 5. Als een bank-, robo-, auto- of video-identificatieprocedure voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen mislukt door de schuld van de persoon die zich identificeert, is alleen de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.
 6. De bewijslast met betrekking tot garantieclaims of schadeclaims ligt bij de gebruiker. § 924 2e zin ABGB is niet van toepassing.

9. blokkering en verwijdering van gebruikers

 1. sproof behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang van een gebruiker tot het platform te weigeren, te blokkeren of te verwijderen, in het bijzonder wanneer sproof zich bewust wordt of gegronde zorgen heeft data ) de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot zijn persoonsgegevens;b) de door de gebruiker verstrekte informatie niet kan worden geverifieerd of bevestigd;c) de verificatie van de naleving van de wettelijke bepalingen door de gebruiker onregelmatigheden aan het licht brengt;d) de gebruiker fundamentele bepalingen van deze AV schendt;e) de gebruiker zich schuldig maakt aan gedrag dat schadelijk is voor sproof en het gebruik van het platform zou kunnen belemmeren. f) In het geval van een blokkering of verwijdering in de zin van deze bepaling, is sproof niet verplicht om eventueel aan de gebruiker betaalde voorschotten terug te betalen.

9. blokkering en verwijdering van gebruikers

 1. sproof behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang van een gebruiker tot het platform te weigeren, te blokkeren of te verwijderen, in het bijzonder wanneer sproof zich bewust wordt of gegronde zorgen heeft data ) de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot zijn persoonsgegevens;b) de door de gebruiker verstrekte informatie niet kan worden geverifieerd of bevestigd;c) de verificatie van de naleving van de wettelijke bepalingen door de gebruiker onregelmatigheden aan het licht brengt;d) de gebruiker fundamentele bepalingen van deze AV schendt;e) de gebruiker zich schuldig maakt aan gedrag dat schadelijk is voor sproof en het gebruik van het platform zou kunnen belemmeren. f) In het geval van een blokkering of verwijdering in de zin van deze bepaling, is sproof niet verplicht om eventueel aan de gebruiker betaalde voorschotten terug te betalen.

9. blokkering en verwijdering van gebruikers

 1. sproof behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang van een gebruiker tot het platform te weigeren, te blokkeren of te verwijderen, in het bijzonder wanneer sproof zich bewust wordt of gegronde zorgen heeft data ) de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot zijn persoonsgegevens;b) de door de gebruiker verstrekte informatie niet kan worden geverifieerd of bevestigd;c) de verificatie van de naleving van de wettelijke bepalingen door de gebruiker onregelmatigheden aan het licht brengt;d) de gebruiker fundamentele bepalingen van deze AV schendt;e) de gebruiker zich schuldig maakt aan gedrag dat schadelijk is voor sproof en het gebruik van het platform zou kunnen belemmeren. f) In het geval van een blokkering of verwijdering in de zin van deze bepaling, is sproof niet verplicht om eventueel aan de gebruiker betaalde voorschotten terug te betalen.

10 Intellectuele eigendomsrechten

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van de geüploade documenten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsmerk-, model-, octrooi- of andere eigendomsrechten, auteursrechten of bedrijfs- of handelsgeheimen van derden in Duitsland of in het buitenland. De gebruiker verbindt zich er ook toe om sproof volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren in het geval van een inbreuk op dergelijke (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

10 Intellectuele eigendomsrechten

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van de geüploade documenten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsmerk-, model-, octrooi- of andere eigendomsrechten, auteursrechten of bedrijfs- of handelsgeheimen van derden in Duitsland of in het buitenland. De gebruiker verbindt zich er ook toe om sproof volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren in het geval van een inbreuk op dergelijke (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

10 Intellectuele eigendomsrechten

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van de geüploade documenten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsmerk-, model-, octrooi- of andere eigendomsrechten, auteursrechten of bedrijfs- of handelsgeheimen van derden in Duitsland of in het buitenland. De gebruiker verbindt zich er ook toe om sproof volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren in het geval van een inbreuk op dergelijke (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

11. gegevensbescherming

Gegevensbescherming is belangrijk voor sproof. Informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid .

11. gegevensbescherming

Gegevensbescherming is belangrijk voor sproof. Informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid .

11. gegevensbescherming

Gegevensbescherming is belangrijk voor sproof. Informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid .

12. slotbepalingen

 1. Deze AV zijn onderworpen aan het Oostenrijks recht met uitsluiting van de collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze AV is de rechtbank van Salzburg.
 3. sproof behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen in het contract heeft de gebruiker het recht om het contract schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden worden geen onderdeel van het contract, zelfs als sproof hiervan op de hoogte is, tenzij sproof uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail is voldoende) instemt met de geldigheid ervan op basis van individuele overeenkomsten.
 5. Mocht een clausule of een deel van een clausule van deze AV om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van deze AV. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economische succes dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert en het meest overeenkomt met de hypothetische bedoeling van sproof; hetzelfde geldt in het geval van hiaten in deze AV.
 6. Alleen de Duitse versie is beslissend.

12. slotbepalingen

 1. Deze AV zijn onderworpen aan het Oostenrijks recht met uitsluiting van de collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze AV is de rechtbank van Salzburg.
 3. sproof behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen in het contract heeft de gebruiker het recht om het contract schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden worden geen onderdeel van het contract, zelfs als sproof hiervan op de hoogte is, tenzij sproof uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail is voldoende) instemt met de geldigheid ervan op basis van individuele overeenkomsten.
 5. Mocht een clausule of een deel van een clausule van deze AV om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van deze AV. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economische succes dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert en het meest overeenkomt met de hypothetische bedoeling van sproof; hetzelfde geldt in het geval van hiaten in deze AV.
 6. Alleen de Duitse versie is beslissend.

12. slotbepalingen

 1. Deze AV zijn onderworpen aan het Oostenrijks recht met uitsluiting van de collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze AV is de rechtbank van Salzburg.
 3. sproof behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen in het contract heeft de gebruiker het recht om het contract schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden worden geen onderdeel van het contract, zelfs als sproof hiervan op de hoogte is, tenzij sproof uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail is voldoende) instemt met de geldigheid ervan op basis van individuele overeenkomsten.
 5. Mocht een clausule of een deel van een clausule van deze AV om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van deze AV. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economische succes dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert en het meest overeenkomt met de hypothetische bedoeling van sproof; hetzelfde geldt in het geval van hiaten in deze AV.
 6. Alleen de Duitse versie is beslissend.
Waarom sproof sign?De hoogste beveiliging en compliance in combinatie met een "alles-in-één" functionaliteit maken sproof sign tot het beste Europese alternatief op de markt voor e-handtekeningplatforms. 100% ontwikkeld en gehost in Europa.
sproof sign is de hoogst gewaardeerde leverancier in de categorie e-handtekeningen op het onafhankelijke evaluatieplatform OMR Reviews voor Q3 en Q4 2023, evenals Q1 2024.