Kontakt na predaj:+43 50 423

Dohoda

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby. Kliknutím na "Prijať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie a s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Nevyhnutné súbory cookie
Súbory cookie týkajúce sa výkonu (vrátane poskytovateľa z USA)

10 výhod cloudového riešenia e-SaaS

Martin Klappacher
Aktualizované dňa 08.03.2023

Priznávame, že sme vymysleli termín e-SaaS - elektronické podpisovanie ako služba. Presne však vystihuje prístup modernej aplikácie na digitálne podpisovanie vo forme cloudového riešenia. Interné serverové riešenia už nie sú udržateľné. A prečo je to tak? Pretože cloud je bezpečný, rýchly, jednoduchý a cenovo výhodný.

e-SaaS - elektronické podpisovanie ako služba

sproof sign
Najinovatívnejšie komplexné riešenie digitálneho podpisovania v Európe

V prípade vlastnej infraštruktúry sa spoločnosť sproof sign spolieha na popredného európskeho poskytovateľa Scaleway, ktorý zabezpečuje bezpečnosť hostovaných údajov pomocou komplexného katalógu opatrení . Všetky dátové centrá spoločnosti Scaleway sú certifikované podľa rôznych noriem a štandardov (napr. certifikácia HDS, ISO 27001, ISO 50001:2018, GDPR, Tier 3 Uptime Institute: 2014, SWIPO) a pravidelne sa podrobujú auditom.

Dokonca aj verejné spoločnosti s najvyššími štandardmi bezpečnosti a dodržiavania predpisov už samy rozpoznali výhody. Napríklad Spolková účtovná agentúra, ktorá je zodpovedná najmä za účtovníctvo rakúskych federálnych ministerstiev, sa tiež rozhodla zaviesť cloudové riešenie na digitálne spracovanie zmlúv s podpisovým systémom sproof sign .

Nechceme robiť kompromisy pri ukladaní citlivých dokumentov. Tieto údaje by mali byť na 100 % uložené v Európe. Z nášho pohľadu spĺňa spoločnosť sproof sign tieto kritériá tým, že si výslovne vyberá dátové centrá, ktoré sú nezávislé od amerických spoločností.

Mag. DI (FH) Alexander Sellner
IT manažér, Federálna účtovná agentúra

Čo to znamená?

Cloud computing umožňuje používať a poskytovať hardvér a softvér prostredníctvom internetu. Prostredníctvom flexibilných a škálovateľných služieb na požiadanie môžu používatelia pristupovať k svojim aplikáciám a serverom z akéhokoľvek zariadenia bez toho, aby mali požadované údaje fyzicky "po ruke".

Pojem "cloud" sa vzťahuje na myšlienku, že údaje alebo informácie existujú vo virtuálnom priestore a možno k nim pristupovať odkiaľkoľvek. Používatelia musia byť len pripojení k sieti, aby mohli používať online aplikácie alebo pristupovať k údajom v online databáze.

Čo znamená SaaS alebo softvér ako služba?

V modeli SaaS (softvér ako služba) majú používatelia alebo spoločnosti prístup k vopred vyvinutému softvéru, ktorý si môžu predplatiť, zvyčajne na mesačnej alebo ročnej báze. Poskytovateľ preberá zodpovednosť za údržbu a vývoj softvéru, ale tým sa spoločnosti vzdávajú určitej kontroly nad správou a prispôsobením svojich aplikácií. Všetky údaje sa ukladajú a spracúvajú na serveroch poskytovateľa, takže používateľom stačí stabilné internetové pripojenie, prehliadač a moderné koncové zariadenia, ako sú tablety, notebooky alebo smartfóny, aby mali k softvéru okamžitý prístup bez inštalácie.

e-SaaS je teda čiastkový model špecializovaný na elektronické a digitálne podpisy.

#1 Mobilita - možno ho používať kdekoľvek, kde je internet

S riešením e-SaaS môžete svoje dokumenty podpisovať rýchlo a efektívne odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet. Nezáleží na tom, či na tento účel používate notebook, smartfón, tablet alebo dokonca stolový počítač. Ušetríte tak cenný čas na iné úlohy.

#2 K dispozícii nepretržite 24/7

Riešenie e-SaaS je pripravené na použitie kedykoľvek. Môžete podpisovať (kvalifikovane) alebo posielať pozvánky na podpisovanie nepretržite. Tým sa zabezpečia komplexné procesy a nepretržitá prevádzka, čo môže urýchliť rozhodnutia a prípadne aj zabrániť strate príjmov.

#3 Bezproblémová integrácia s inými aplikáciami

Mnohé riešenia e-SaaS ponúkajú bezproblémovú integráciu do iných pracovných postupov prostredníctvom vlastných rozhraní (API). To znamená, že existujúce systémy, ako napríklad existujúci systém správy dokumentov (DMS) alebo akékoľvek špeciálne riešenia (pozri DATEV), možno jednoducho rozšíriť o kvalifikované elektronické podpisy.

#4 Neustále zlepšovanie prostredníctvom automatických aktualizácií

Aj riešenia e-SaaS, ako je napríklad sproof sign, sa neustále ďalej vyvíjajú. Opravy chýb a nové funkcie, ktoré boli vopred dôkladne otestované, sú pravidelne poskytované na pozadí. To znamená, že vaši IT pracovníci nemusia manuálne sťahovať alebo inštalovať aktualizácie - a dokonca môžu zadávať požiadavky na konkrétne funkcie, keď sa objavia nové požiadavky.

Vaša spoločnosť tak vždy využíva najnovšie funkcie bez nutnosti ďalších investícií.

#5 Najvyššia bezpečnosť údajov

Riešenia e-SaaS spracúvajú osobné údaje v podnikovom kontexte ako súčasť procesu podpisovania. Podpísaní musia byť pozvaní, v prípade potreby overení a podpísaný dokument musí byť predložený podpísaným osobám. Ak sa používajú kvalifikované digitálne podpisy, do procesu sa pridávajú externí poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí tiež musia spracovať niektoré z týchto údajov. Preto poskytovatelia, ako je napríklad sproof sign, chránia vaše súkromie prostredníctvom týchto opatrení

a) 100 % súlad s nariadením GDPR

Sú splnené všetky požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Riešenie preto môžu bez obáv používať najmä spoločnosti v rámci Európskej únie.

b) Spracovanie a uchovávanie údajov výlučne v EÚ

Všetky údaje sa spracúvajú a ukladajú výlučne na serveroch v rámci Európskej únie. Neexistuje žiadna výmena údajov s poskytovateľmi služieb mimo Európskej únie.

c) Koncepcia vymazávania údajov (Privacy by Default)

Riešenie sa riadi zásadou "Privacy by Default" (ochrana súkromia v predvolenom nastavení). Údaje sa automaticky vymažú po 30 dňoch. Ak si to User:s neželá, automatické vymazávanie sa dá zvyčajne deaktivovať.

d) Zmluvná dohoda o spracovaní údajov

Zmluva o spracovaní údajov na zákazku - najmä pre firemných zákazníkov - sumarizuje všetky relevantné body a zabezpečuje prehľadnosť a bezpečnosť.

#6 Škálovateľnosť podľa želania

V ideálnom prípade bude riešenie e-SaaS rásť bez problémov spolu s vašou firmou, vašimi potrebami a vaším tímom. Ak napríklad potrebujete viac zamestnancov na podpisovanie kvalifikovanými elektronickými podpismi, zvyčajne môžete bez problémov upraviť príslušnú licenciu (licencie).

#7 Odbremenenie vlastného IT oddelenia

Keď si vyberiete riešenie e-SaaS, vaša spoločnosť získa kompletný balík vrátane údržby a podpory. Vaše IT oddelenie je odbremenené a môže sa sústrediť na iné dôležité a strategické úlohy vo firme.

#8 Vynikajúca používateľská skúsenosť

Niektoré (ale bohužiaľ zďaleka nie všetky) riešenia e-SaaS sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky veľmi prívetivé a poskytovali vynikajúci používateľský zážitok. Používatelia sa zvyčajne dokážu rýchlo, jednoducho a bez väčších predchádzajúcich znalostí uviesť do prevádzky. To vašej spoločnosti ušetrí náklady na školenia a skráti čas implementácie.

#9 Efektívnosť a zníženie nákladov

Poskytovatelia e-SaaS, ako je napríklad sproof sign, sú jednoznačne zodpovední za správu, údržbu a riešenie problémov vlastnej služby, takže nie je potrebné zväčšovať tím IT. Navyše nie sú potrebné žiadne dodatočné investície na nákup a údržbu technického vybavenia - nemusíte rozširovať hardvérovú infraštruktúru a nie ste zodpovední za údržbu softvéru.

#10 Zlepšenie skúseností zamestnancov a zákazníkov

S moderným riešením e-SaaS odbremeníte svojich zamestnancov od nudnej a časovo náročnej (ale mimoriadne dôležitej) rutinnej úlohy. Výsledkom je, že členovia vášho tímu sa môžu lepšie sústrediť na svoju hlavnú činnosť, ale potešení budú aj vaši obchodní partneri a zákazníci.

Spoločnosť sproof sign je najlepšie hodnoteným poskytovateľom v kategórii elektronických podpisov na nezávislej hodnotiacej platforme OMR Reviews za 3. a 4. štvrťrok 2023, ako aj za 1. štvrťrok 2024.