Kontakta försäljning:+43 50 423

Avtal

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att klicka på "Acceptera allt" godkänner du användningen av alla cookies och vår integritetspolicy.

Nödvändiga cookies
Prestationscookies (inkl. amerikansk leverantör)

Vanliga frågor (FAQ)

Här hittar du svar på vanliga frågor om sproof, digitala signaturer och efterlevnad av digitala signaturer för företag.

Digital signering

Kan e-recept signeras digitalt?

Kan jag fritt utforma min signatur?

Hur kan man föreställa sig en digital signaturprocess?

Vilka är signaturstandarderna?

"Jag har ju redan signaturen i min telefon." Vad hjälper sproof sign mig med?

"Hur fungerar Getting started with sproof sign från enskilda användare till stora företag?

Vad är fördelen med att spara 500 ark papper?

Har ni även en signaturlösning för EPU:er, t.ex. experter och ingenjörskontor (civilingenjörer) som måste utfärda internationellt giltiga dokument och godkännanden?

Är ett undertecknat dokument giltigt även när det skrivs ut?

Vilka är kraven för integrering av en signaturplattform?

För vilka branscher och användningsområden är sproof sign lämplig?

Varför signera digitalt istället för analogt?

Har användningen av sproof-skyltar någon inverkan på klimatet?

Har ni även en signaturlösning för EPU:er, t.ex. experter och ingenjörskontor (civilingenjörer) som måste utfärda internationellt giltiga dokument och godkännanden?

Vilka är fördelarna med att använda sproof för digitala signaturer?

När kommer införandet av digitala signaturer att börja löna sig?

Hur fungerar det att komma igång med sproof sign från enstaka användare till stora företag?

Hur lång tid tar det innan jag kan skriva under med den kvalificerade signaturen för första gången?

Hur fungerar signering med sproof sign?

Kan recept på cannabis signeras elektroniskt?

Har ni även en signaturlösning för EPU:er, t.ex. experter och ingenjörskontor (civilingenjörer) som måste utfärda internationellt giltiga dokument och godkännanden?

"Hur fungerar Getting started with sproof sign från enskilda användare till stora företag?

Varför är det säkrare, snabbare och billigare att underteckna ett dokument med sproof sign än på traditionellt sätt?

Varför har mitt team nytta av digitala signaturer?

Vad är en digital signatur?

Funktioner

Finns Fast Lane även som en white label-lösning?

För vilka branscher och användningsområden är Fast Lane lämplig?

Vad är snabbfilen?

Hur kan formulär och avtal skickas till mottagarna?

Kan jag även integrera Fast Lane via API?

Var arkiveras ifyllda formulär och avtal?

Vad är mervärdet med Fastlane?

Kan jag även integrera Fast Lane via API?

Kan du skriva in dig i ett team?

Hur kan formulär och avtal skickas till mottagarna?

Var arkiveras ifyllda formulär och avtal?

Hur kan formulär och avtal skickas till mottagarna?

Vad är mervärdet med Fastlane?

Vad är snabbfilen?

För vilka branscher och användningsområden är Fast Lane lämplig?

"Jag har redan signaturen på min telefon." Varför räcker det inte med en digital signatur? Varför använda ett signaturverktyg?

Var arkiveras ifyllda formulär och avtal?

För vilka branscher och användningsområden är Fast Lane lämplig?

Vilken e-signaturstandard används för att signera med Fast Lane?

Finns Fast Lane även som en white label-lösning?

Vilken e-signaturstandard används för att signera med Fast Lane?

Kan ett team och en signaturkvot hanteras oberoende med sproof sign?

Vilken e-signaturstandard används för att signera med Fast Lane?

Kan jag även integrera Fast Lane via API?

Vad är mervärdet med Fastlane?

Finns Fast Lane även som en white label-lösning?

Vad är snabbfilen?

Kan ett team och en signaturkvot hanteras oberoende med sproof sign?

Kan ett team och en signaturkvot hanteras oberoende med sproof sign?

Hantera dokument

Kan någon hantera sina dokument i sproof?

Måste jag ladda ner mina dokument till min dator efter undertecknandet?

Vad händer när jag raderar ett dokument - raderas det då också från mottagarna?

Vad händer om jag skickar ett dokument men glömmer att logga in - kan jag flytta dokumentet till mitt konto?

Insamling av underskrifter

Vad är en "inbjudan"?

Varför ska jag samla in externa underskrifter digitalt?

Kan jag ångra ett dokument som skickats felaktigt?

Hur många personer kan jag bjuda in för att underteckna ett dokument?

Kan jag definiera signaturfältet där min kontakt måste skriva under?

Kan jag ange i vilken ordning underskrifterna ska samlas in?

Vilka resurser sparar jag när jag samlar in externa signaturer digitalt?

Kan en redan definierad platshållare för en signatur flyttas av andra undertecknare?

Hur kan jag bjuda in människor att skriva under?

Måste externa betala för signatur eller vara sproof sign-användare?

Det verkar som om mina inbjudningar att underteckna inte levereras?

Konton och inställningar

Kan ett företags varumärke inklusive företagsstämpel och certifikat integreras i sproof sign?

Kan jag logga in på olika funktioner och ändå använda samma konto?

Vilka e-postadresser är kopplade till min profil?

Jag får inga e-postmeddelanden från sproof?

Kvalificerad signering

Hur signerar man med ja i sproof sign?

Hur fungerar identifieringen för en kvalificerad signatur med ja

Hur fungerar intern identifiering (RAA) i ditt företag?

Är signaturer skapade med SPID juridiskt giltiga?

Finns det även stöd för underskriftsleverantörer från Schweiz för kvalificerade underskrifter?

Behöver du hjälp med att identifiera QES för första gången med Mobile ID-appen?

När behöver du en kvalificerad elektronisk signatur (QES)?

Kan jag också få en kvalificerad signatur direkt i sproof sign?

Hur fungerar intern identifiering (RAA) i ditt företag?

Behöver du hjälp med att identifiera QES för första gången med Mobile ID-appen?

Finns det även stöd för underskriftsleverantörer från Schweiz för kvalificerade underskrifter?

Hur signerar man med SPID i sproof sign?

Hur fungerar intern identifiering (RAA) i ditt företag?

Finns det även stöd för underskriftsleverantörer från Schweiz för kvalificerade underskrifter?

Vad behöver jag för att vara behörig att underteckna?

Hur fungerar identifieringen för en kvalificerad signatur med Estlands ID?

Vad är skillnaden mellan en avancerad och en kvalificerad digital signatur?

Behöver du hjälp med att identifiera QES för första gången med Mobile ID-appen?

Partnerskap

Vad händer om någon ska kontrasignera kvalificerad men inte har något att signera kvalificerad? Hur får personen validering?

Var finns det överallt (särskilt i DE & AT) krav på att skriva för QES?

Hur fungerar Swisscom-identifiering?

Planer och fakturering

Förnyas den årliga prenumerationen på sproof sign automatiskt?

Kan jag testa sproof sign gratis med mitt företag?

Kan jag använda sproof sign privat och gratis?

Kan jag testa sproof sign gratis med mitt företag?

Vad händer när min Business-Plan löper ut?

När behöver jag en företagsplan?

Kan jag testa sproof sign gratis med mitt företag?

Rättslig giltighet

Vilka standarder för e-signaturer erbjuder sproof sign för ditt företag?

Hur kan jag vara säker på att den (kvalificerade) digitala signaturen är giltig?

Varför är min signaturverifiering hos RTR ogiltig?

Är signaturer som skapats med sproof juridiskt giltiga?

Är den digitala signaturen 100% juridiskt giltig?

Vilka rättsliga, säkerhets- och efterlevnadsbestämmelser uppfyller sproof sign?

Signera dig själv

Jag har signerat på fel position. Kan jag göra det ogjort?

Kan jag underteckna eller parafera ett dokument mer än en gång?

Måste jag registrera mig för att använda sproof sign?

Kan jag använda sproof sign privat och gratis?

Kan jag använda eller skapa formulärfält?

Kan jag underteckna flera dokument samtidigt?

Kan jag använda sproof sign privat och gratis?

Kan jag göra ändringar i dokumentet efter undertecknandet?

Kan jag använda mitt eget certifikat för signering?

Kan jag också använda sproof-sign privat?

Kan jag vägra en underskrift?

Vad behöver jag för att använda sproof sign?

Säkerhet och konformitet

Vad är det som krypteras?

Hur länge kommer mina uppgifter att lagras eller kan jag själv ställa in detta?

Varför ska företag förlita sig på europeiska verktyg?

Utförs regelbundna penetrationstester med sproof-sign?

Hur fastställs hänvisningen till personen med en avancerad signatur?

Hur kan digitalt signerade dokument verifieras?

Hur säkerställs IT-säkerheten hos sproof sign?

Vilka är fördelarna med en säker molnlösning?

Var lagras mina uppgifter?

Var finns servrarna för sproof-skylten?

Är mina känsliga dokument säkra?

Utförs regelbundna penetrationstester med sproof-sign?

Körs tjänsten i vårt eget moln eller i ett annat?

Utförs regelbundna penetrationstester med sproof-sign?

Vilka är kraven för ett säkert moln?

Är sproof sign GDPR-kompatibel?

Kan dokumenten ändras efter undertecknandet?

Har sproof sign tillgång till dokumentets innehåll?

Vad letar vi efter hos molnleverantörer?

Tillhandahållare av förtroendetjänster

Hur signerar man med Primesign i sproof sign?

Hur fungerar engångsidentifieringen för en kvalificerad digital signatur i sproof sign?

Hur får jag en juridiskt giltig, kvalificerad digital signatur?

Finns det även stöd för underskriftsleverantörer från Schweiz för kvalificerade underskrifter?

Kan den österrikiska officiella underskriften integreras? Finns det redan hänvisningar här?

Kan signaturmottagare också välja andra signaturleverantörer?

Är signaturer som skapats med D-Trust juridiskt giltiga?

Har ni även en signaturlösning för EPU:er, t.ex. experter och ingenjörskontor (civilingenjörer) som måste utfärda internationellt giltiga dokument och godkännanden?

Hur signerar man med Evrotrust i sproof-sign?

Vilka leverantörer av digitala signaturer finns det i Tyskland?

Hur återställer jag mobilt ID?

Hur fungerar identifieringen för en kvalificerad signatur hos D-Trust?

Finns det även stöd för underskriftsleverantörer från Schweiz för kvalificerade underskrifter?

Hur signerar man med D-Trust i sproof-sign?

Har ni även en signaturlösning för EPU:er, t.ex. experter och ingenjörskontor (civilingenjörer) som måste utfärda internationellt giltiga dokument och godkännanden?

Finns det även stöd för underskriftsleverantörer från Schweiz för kvalificerade underskrifter?

Hur länge är identifieringen för en kvalificerad digital signatur giltig?

Vilka leverantörer av digitala signaturer finns det i Österrike?

Vad händer om jag får en ny mobiltelefon eller ett nytt telefonnummer?

Hur får jag en digital signatur?

Kan den österrikiska officiella underskriften integreras? Finns det redan hänvisningar här?

Kan den österrikiska officiella underskriften integreras? Finns det redan hänvisningar här?

Kan jag också få en kvalificerad signatur via sproof sign?

Har ni även en signaturlösning för EPU:er, t.ex. experter och ingenjörskontor (civilingenjörer) som måste utfärda internationellt giltiga dokument och godkännanden?

Hur fungerar identifieringen av Primesign-signaturen?

Är signaturer som skapats med Primesign juridiskt giltiga?

Hur fungerar identifieringen för en kvalificerad signatur med Evrotrust?

Är signaturer som skapats med Evrotrust juridiskt giltiga?

Tillägg och integrationer

Vilka är kraven för integrering av en signaturplattform?

Hur lång tid tar det att integrera sproof i befintliga arbetsflöden via API?

Finns det några erfarenheter av integration i Moodle?

Finns det några erfarenheter av integration i Moodle?

Finns det något stöd för integrationen?

Finns det några erfarenheter av integration i Moodle?

sproof sign är den högst rankade leverantören i kategorin e-signaturer på den oberoende utvärderingsplattformen OMR Reviews för Q3 och Q4 2023, samt Q1 2024.