Vertrieb kontaktieren:+43 50 423

Dohoda

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejlepší služby. Kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" souhlasíte s používáním všech souborů cookie a s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Nezbytné soubory cookie
Výkonnostní soubory cookie

Ochrana osobních údajů

Aktualizováno dne 2023-07-20

1. Úvod

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně, zákonném nakládání a důvěrnosti osobních údajů, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"). Z následujících informací můžete zjistit, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje při používání našich webových stránek ( www.sproof.io ) (dále jen "webové stránky"). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky www.sproof.io . Webová aplikace sign.sproof.io je technicky oddělená a mezi stránkami nedochází k automatizované výměně údajů.

2. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby.

Za zpracování údajů odpovídá společnost sproof GmbH (dále jen "sproof").

sproof GmbH Urstein Süd 19/2 A-5412 Puch bei Hallein privacy@sproof.io

3. Zpracování dat

Při poskytování našich služeb, zejména našich webových stránek a nabídek dostupných na našich webových stránkách, zpracováváme osobní údaje uživatelů našich webových stránek i uživatelů, kteří využívají naši online nabídku. Konkrétní operace zpracování údajů jsou uvedeny níže:

3.1 Používání webových stránek pro zpracování dat

Při návštěvě našich webových stránek jsou automaticky zpracovávány následující osobní údaje:

 • Záznamové údaje;
 • IP adresa;
 • Typ a verze vašeho webového prohlížeče;
 • údaje o vašem koncovém zařízení (ID zařízení);
 • datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek nebo podstránek;
 • Webové stránky, ze kterých jste na naše webové stránky vstoupili (URL odkazu). Zpracování slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat nabídky na našich webových stránkách, zajistit bezpečnost používané IT infrastruktury, provádět marketing a analýzy pro reklamní účely a umožnit informační využití našich webových stránek. Záznamové údaje jsou zpravidla uchovávány po dobu 30 dnů. V případě události významné z hlediska bezpečnosti jsou údaje uchovávány až do vyřešení události. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je navrhovat a neustále zlepšovat naše webové stránky uživatelsky přívětivým způsobem, poskytovat vám obsah, ke kterému jste přistupovali, zajišťovat bezpečnost naší IT infrastruktury (zejména za účelem obrany proti útokům, zjišťování, odstraňování a dokumentování závad) a spravovat udělené souhlasy se soubory cookie. Poskytnutí vašich údajů není povinné, bez jejich poskytnutí však není možné, abychom vám poskytli obsah, ke kterému jste přistupovali. Další podrobnosti o souborech cookie naleznete v bodě 3.6.

3.2 Žádost o kontaktní zpracování údajů

Je možné nás kontaktovat přímo e-mailem. Při této formě kontaktu zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete v e-mailu. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, můžete zadat své jméno a e-mailovou adresu, jakož i další osobní údaje (v závislosti na vašich položkách). Tyto údaje budou předány našemu poskytovateli IT služeb (Atlassian. Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney NSW 2000, Austrálie), který sídlí ve třetí zemi. Základem zpracování údajů u společnosti Atlassian jsou tzv. standardní smluvní doložky (SCC) podle čl. 46 odst. 2 a 3 GDPR, které vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Více informací o SCC používaných společností Atlassian naleznete na adrese: Bezpečnostní články důvěryhodnosti společnosti Atlassian . Účelem zpracování je umožnit vám kontaktovat nás přímo prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme pouze za účelem další komunikace s vámi. Osobní údaje nebudou zpracovávány žádným jiným způsobem. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR a zpracování pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivé, abyste nás mohli snadno a transparentně kontaktovat a abychom zajistili, že budeme reagovat na vaše požadavky.

3.3 Správa žadatelů o zpracování dat

Když se u nás ucházíte o zaměstnání, zpracováváme následující osobní údaje:

 • Údaje o jménu;
 • údaje o adrese;
 • kontaktní údaje;
 • další údaje uchazeče. Vaše údaje nepředáváme třetím stranám. Zpracování údajů slouží ke zpracování žádosti a k registraci u příslušných úřadů, pokud dojde k náboru. Osobní údaje zpracováváme zpravidla po dobu 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádostí. Zpracování po uplynutí této doby bude prováděno pouze v případě, že s vedením záznamů souhlasíte. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je plnění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. V případě vedení záznamů je zpracování založeno na vašem výslovném souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas s vedením záznamů můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu privacy@sproof.io. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte. Po odvolání budou tyto údaje z naší strany neodvolatelně vymazány. Rádi bychom však upozornili, že veškeré zpracování prováděné až do odvolání zůstává zákonné. Poskytnutí vašich údajů je nezbytné pro zpracování žádosti.

3.4 Zpravodaj pro zpracování dat

 • Jmenné údaje;
 • E-mailová adresa. Údaje budou předány našemu poskytovateli IT služeb (zpracovateli objednávek), který sídlí v EU. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při registraci k odběru newsletteru používáme postup dvojitého přihlášení. Na našich webových stránkách zadáte své jméno a e-mailovou adresu a obdržíte potvrzovací e-mail, kterým registraci znovu potvrdíte. To má zabránit zneužití vaší e-mailové adresy neoprávněnou třetí stranou. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu privacy@sproof.io. Odhlášení odběru newsletteru je možné také v každém newsletteru kliknutím na obsažený odkaz. Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte. Po odvolání budou tyto údaje z naší strany neodvolatelně vymazány. Rádi bychom však upozornili, že veškeré zpracování prováděné až do odvolání zůstává zákonné. Poskytnutí vašich údajů není povinné, bez jejich poskytnutí však není možné, abychom vám zasílali newsletter.

3.5 Zásuvné moduly sociálních médií pro zpracování dat

Na našich webových stránkách nemáme integrované pluginy sociálních médií ani tlačítka sociálních médií.

3.6 Soubory cookie pro zpracování dat

Na našich webových stránkách používáme k poskytování našich služeb soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které se ukládají do vašeho koncového zařízení při návštěvě našich webových stránek. Pro lepší využití je výhodné, pokud jsou soubory cookie uloženy dočasně, proto jste při první návštěvě webových stránek požádáni o souhlas. Tento souhlas však nejste povinni udělit a webové stránky můžete používat i bez souhlasu - i když za určitých okolností omezeně. Soubory cookie bez souhlasu (tzv. nepodmíněné soubory cookie), jejichž účelem je umožnit provedení přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací, jakož i soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, zpracováváme rovněž bez vašeho souhlasu. Je třeba zásadně rozlišovat mezi následujícími typy souborů cookie:

Soubory cookie bez souhlasu asoubory cookie vyžadující souhlasSoubory cookie bez souhlasu jsou ty soubory cookie, které potřebujeme k tomu, abychom vůbec mohli poskytovat aplikace a funkce (tzv. provozně nezbytné soubory cookie). Tyto soubory cookie se zpravidla ukládají pouze do doby, než zavřete prohlížeč. Všechny ostatní soubory cookie jsou soubory cookie, které vyžadují váš souhlas.

Soubory cookieprvní a třetí strany Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které nastavujeme a načítáme my nebo naši smluvní zpracovatelé. Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které nastavují a načítají jiní správci. Proto je zde třeba rozlišovat, odkud cookie pochází.

Relace a trvalé soubory cookieRelace jsou soubory cookie, které se automaticky vymažou po zavření prohlížeče, a trvalé soubory cookie jsou ty soubory cookie, které zůstávají uloženy v počítači/koncovém zařízení po určitou dobu po zavření prohlížeče. Soubory cookie, které vyžadují váš souhlas, používáme pouze v případě, že jste s jejich zpracováním předem souhlasili v našem oznámení o souborech cookie (banneru se soubory cookie). Banner cookie se zobrazí při vyvolání našich webových stránek, kde si můžete vybrat požadované soubory cookie a souhlasit s jejich zpracováním. Na našich webových stránkách se používají následující soubory cookie:

Tento soubor cookie ukládá váš souhlas s *ph_phc**Vyprší po jednom týdnu Nepovinné

ph_phc* sproof GmbH Tento soubor cookie zaznamenává údaje o výkonu a chování návštěvníků na webových stránkách. Jeho platnost vyprší po jednom roce. Nepovinný

etcoidsproof GmbH Rozpoznávání uživatelů pomocí nástroje eTracker Nepovinné

etoiv2sproof GmbH Používá se pro případný opt-in, pokud má zpracování údajů nástrojem eTracker probíhat pouze po souhlasu. Volitelné

isSdEnabled sproof GmbH Zjištění prostřednictvím eTrackeru, zda je u návštěvníka měřena hloubka rolování. Nepovinné

etallowcookiessproof GmbH Označuje, že mohou být nastaveny soubory cookie etracker. Po odvolání budou smazány. Nepovinné

__clnds sproof GmbH Nastavuje se při rezervaci schůzky prostřednictvím meet.sproof.io. Nezbytné

__Secure-next-auth.callback.url sproof GmbH Nastavuje se při rezervaci schůzky prostřednictvím meet.sproof.io. Povinné

__Secure-next-auth.csrf-token sproof GmbH Nastavte při rezervaci schůzky prostřednictvím meet.sproof.io. Povinné

gclausproof GmbH Pro ukládání a sledování konverzí Google. Nepovinné

Souhlas, který jste nám udělili k používání souborů cookie, můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu zde. Rádi bychom však upozornili, že veškerá zpracování/předání provedená do odvolání zůstávají zákonná.

3.7 Zpracování dat eTracker

Provozovatel těchto webových stránek využívá k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com) . Ve výchozím nastavení nepoužíváme k analýze webu soubory cookie. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme předem váš výslovný souhlas zvlášť. V takovém případě a s vaším souhlasem se soubory cookie používají k umožnění statistické analýzy pokrytí této webové stránky, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a testovacích postupů, například k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do koncového zařízení uživatele. soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje generované společností etracker jsou zpracovávány a ukládány společností etracker jménem poskytovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu osobních údajů. společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle auditována a certifikována a získala pečeť ochrany osobních údajů ePrivacyseal .

Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) německého nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, jsou údaje, které mohou umožnit odkaz na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. K žádnému dalšímu použití, kombinaci s jinými údaji nebo předání třetím stranám nedochází.

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na níže uvedené tlačítko. Námitka nemá žádné nepříznivé důsledky. Další informace o ochraně údajů ve společnosti etracker naleznete zde .

3.8 Zpracování dat Technologie SalesViewer®:

Na těchto webových stránkách se technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH používá ke shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace na základě oprávněných zájmů provozovatele webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Za tímto účelem se používá kód založený na javascriptu, který shromažďuje údaje týkající se společnosti a odpovídajícího využití. Údaje shromážděné pomocí této technologie jsou šifrovány pomocí nevratné jednosměrné funkce (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nejsou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek.

Údaje uložené v rámci Salesvieweru budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna kliknutím na tento odkaz salesviewer.com/opt-out , abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů společností SalesViewer® v rámci této webové stránky. Tím se do vašeho zařízení umístí soubor cookie opt-out pro tuto webovou stránku. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

4. Automatizované rozhodování / profilování

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Rádi bychom vás také upozornili na následující práva, na která máte jako subjekt údajů nárok:

 • Právo na přístup správce k osobním údajům, které se vás týkají, podle článku 15 GDPR.
 • Právo na opravu podle článku 16 GDPR.
 • Právo na výmaz podle článku 17 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR.
 • Právo na odvolání souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Kromě toho máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (v Rakousku u úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Vídni). V tomto ohledu odkazujeme na internetové stránky rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné pod odkazem dsb.gv.at . Se stížnostmi se však na nás můžete obrátit také přímo na e-mailové adrese privacy@sproof.io.

6. Stav

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů může být nutná v důsledku technického vývoje a nových právních požadavků. V tomto ohledu vás budeme předem informovat.

Proč značka sproof?Nejvyšší zabezpečení a shoda s předpisy ve spojení s funkcí "vše v jednom" činí ze sproof sign nejlepší evropskou alternativu na trhu platforem pro elektronický podpis. 100% vyvinutá a hostovaná v Evropě.
Společnost sproof sign je nejlépe hodnoceným poskytovatelem v kategorii elektronických podpisů na nezávislé hodnotící platformě OMR Reviews za 3. a 4. čtvrtletí 2023 a 1. čtvrtletí 2024.